ארון תחתון
ללא זכוכית
חיפוי קיר
ללא זכוכית
קלפה
ללא זכוכית
ארון מזווה
ללא זכוכית
ארון שירות עליון
ללא זכוכית
ארון שירות שמאל
ללא זכוכית
החלפת חדר איפוס הדמיה